Prisma ondersteunt mensen met een beperking in Noord-Brabant. Iedereen heeft recht op werk of een zinvolle dagbesteding. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Voor hen is dit echter niet altijd vanzelfsprekend. Prisma ondersteunt daarbij als dat nodig is.

Een van de plekken waar we dit doen is binnen onze ateliers. Onder de noemer ‘Prisma Kunst en Ambacht’ krijgen kunstenaars met een beperking de ruimte om hun creatieve talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is dat zij met hun talent een zichtbare plaats in de maatschappij kunnen verwerven en ervaren dat hun bijdrage ertoe doet! De producten die de kunstenaars maken, zijn te koop. De opbrengsten hiervan gebruiken we voor de verdere scholing en ontwikkeling van de kunstenaars. Zo investeren we onder andere in het ontwikkelen van cursussen en workshops door reguliere kunstenaars/ambachtslieden en de professionalisering van onze ateliers.
www.prismanet.nl

Verrijking & Erbij horen

Door getalenteerde kunstenaars te ondersteunen in hun ontwikkeling, krijgen zij de kans mee te doen in onze samenleving en te ervaren dat hun bijdrage ertoe doet. Dit zorgt voor verrijking en een gevoel van erbij horen. Samenwerking met kunstenaars in de samenleving is vanzelfsprekend. Daarnaast streven we naar samenwerking met opleidingen, academies en instellingen als het gaat om het opleiden van de kunstenaars en het organiseren van exposities.

Kwaliteitseisen

Binnen Prisma Kunst en Ambacht zien we het vervaardigen van kunst en ambacht als een specifieke discipline waarbij we dezelfde kwaliteitseisen hanteren als bij reguliere kunstenaars. De eisen die we stellen zijn vaak ook afhankelijk van eisen die de opdrachtgever stelt.

Een gezicht geven

Graag vergroten wij de zichtbaarheid van en de waardering voor kunst gemaakt door mensen met een (verstandelijke) beperking. Prisma Kunst en Ambacht zet dan ook nadrukkelijk in op het mogelijk maken van een groei van de kunstenaars naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt. De ateliers en werkplaatsen zien we als een eerste stap op weg naar een baan.

Bekijk de folder